Seni bulmaktan önce aramak isterim

Seni sevmekten önce anlamak isterim

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de

Sana hep hep yeniden başlamak isterim…

1923 yılında Ankara’da doğan Özdemir Asaf ’ın asıl adı Halit Özdemir Arun ‘du. Babası Şura-yı Devlet ‘in (Osmanlı Devleti’nin Danıştay Kurumu) kurucularından Mehmet Asaf Bey’dir. Özdemir Asaf, Galatasaray Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini Kabataş’a geçerek 1942 yılında burada tamamladı. Kabataş’ın ardından  İstanbul Üniversitesi’nde, önce Hukuk Fakültesi’ne, sonra İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü’ne devam ettiyse de 1947’de yüksek öğrenimini yarıda bıraktı.   ‘Zaman’ ve ‘Tanin’ gazetelerinde çevirmen olarak çalıştı. İlk yazısı 1939’da ‘Servet-i fünun-Uyanış’ dergisinde çıkmıştı.

                                            Özdemir Asaf’ın Kabataş Pasosu

1955’te Yuvarlak Masa Yayınları’nı kurdu. İkilikler ve dörtlüklerden oluşan ilk şiirlerinde yoğun bir söyleyiş özelliği göze çarpar. İnsan-toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinerek düşündürücü bir şiir evreni kurmuştur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte alay ve taşlama, şiirine egemen olan öğelerdi.  Büyük şair Özdemir Asaf, 28 Ocak 1981’de İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.

Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim.
Ama gitme Lavinia.
Adını gizleyeceğim,
Sen de bilme Lavinia…

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://kabataslimecmua.tumblr.com/

CEVAP YAZIN