İLKEMİZ

 

KIRMIZI-SİYAH…

Renkleri de kendi gibi asildi; Kırmızı ve Siyah…

Tok ve asi renkler…


KABATAŞ AYDINLANMADIR

Kabataşlı olmak daha 13 yaşında bu ülkede kendinden farklı insanların da yaşadığını ve en az kendisi kadar başkalarının da sevinçleri, üzüntüleri, beklentileri olduğunu bilmek; yani insanın insan olduğunu anlamak demektir.
Kabataşlı olmak, fikri hür vicdanı hür birey olmaktan geçer…

Bu yüzden, Kabataşlı, daima hem onu güçlü hem de farklı kılan bu olguyla anılır. Özgür irade, dayanışma ve hoşgörü, aldığı mektep kültürünün temel taşıyıcılarıdır. Hayatını gücü ve zaafları, cesareti ve kuşkularıyla, fakat hepsinden önce aydınlanmış hümanizmayla yaşar.

Kabataş Türk aydınlanmasının beşiğidir.

KABATAŞ KARDEŞLİKTİR

Kardeşlik… Mektep kültürünün en temel geleneğidir bu…
Bugünün küçük kardeşi, yarının ağabeyi/ablasıdır.

Kabataşlı olmak demek, sende varken yanındakinde olmadığını, sende yokken yanındakinde var olduğunu, olanın olmayana vermesi gerektiğini görmek demektir. Yani hayatta paylaşmanın, mütevazi ve kanaatkar olmanın bir erdem olduğunu anlamak demektir. Mektepte, aynı sıraya girip aynı kazandan aynı yemeği yemekle başlar, bir ömür sürer…

 

KABATAŞ DAYANIŞMADIR

Dayanışma, Kabataşlı için bir yaşam biçimi, bu ailenin tüm üyelerini birbirine kenetleyen harçtır. Mektep, akıp giden zamana karşın daima yeniden yolların kesiştiği noktadır. Bu ailede dayanışma karşılıksızdır. Dikkat ve özen gerektirir. Nerede ihtiyaç duyulursa, oradadır. Lakin, o hep gözlerden uzak kalmayı tercih eder.

KABATAŞ BİLİMDİR

Kabataşlı bu toplumdan aldığını ona vermeye inanır. Kabataş, bu toplumu zenginleştirip kendisinde sembolleşen temel değerleri insanlığa aktardıkça bir okuldan daha fazlasına dönüşmüş, içinden filizlendiği toplumun kültürel ve bilimsel temellerinden biri olmuştur. Kabataşlı bilim, ileri görüş, zeka ve barış ortamında yetiştirilir.

KABATAŞ LAİKLİKTİR

Kabataşlılık, farklılıklara saygı demektir. Ayrımcılık yerine yaklaştırıcı, korkutucu olmak yerine benimsetici, yasakçılık yerine empati ile yaklaşır Kabataşlı. Gelenek, bir Erkek Lisesi olarak doğmuş olabilir, lakin bu büyük miras yeni taşıyıcıları olan kız kardeşleriyle ayrılmaz bir bütündür.

Kabataşlı, dışlamadan anlamaya çalışır, yasak koymaz, başkalarının özgürlüğüne saygı duyar.

Bu büyük temelin harcı hem Balkan hem Çanakkale harbinde yan yana düşen farklı dini ve etnik kökenden mektepli ağabeylerimizce atılmıştır bir kez… Kanla yazılan tarih silinmez.

KABATAŞ ELEŞTİRİDİR

Farklı bilgiler, kültürler, düşünce ve inançlar engel deği,l zenginliktir… Sorgulama dürtüsü mektebin ilk gününden itibaren öğretilir ona…

Kabataşlı’nın kibirlisi değil eleştireli, dışlayanı değil özverilisi ve içteni makbuldür. Kabataşlı başka fikirlere ve yeni dünyalara açıktır.

KABATAŞ ETİKTİR

Kabataşlı tüm dışlamayı reddeder; zeka, emek ve insani duyguların yeterliliğini önemser. Kabataşlı, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini kaynak olarak sahiplenir ve kendini mektep geleneğini ve ruhunu koruma misyonunu üstlenmiş görür. Bu etik duruş, Kabataş Ailesi’nin bireyleri arasında bir mihenk taşıdır. Kabataşlı, yalnızca dürüst ve güvenilir insandır ve bunun sahip olduğu en değerli şey olduğunu bilir.